PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpningstider Bjørkebadet

Hverdager har Bjørkebadet normal åpningstid. Da er det åpent for alle. I helgene har Bjørkebadet kun åpent for dem som har årskort. Fra januar kan også de som har månedskort benytte badet i helgene. Her finner du mer om åpningstider og praksis fremover.

Praksis for hverdager og de 5 ukedagene:

 • Smittevern tiltak lik tidligere Ikke endring i Corona restriksjoner. Vanlig åpningstid og normalt Folkebad for alle.
 • Det selges enkeltbilletter til alle.
 • Bruk av årskort og klippekort tillatt. Fra 2. januar er bruk av månedskort også tillatt.
 • Det er frivillig besøksregistrering på utlagte lister lik nåværende prosedyre.  

Ny praksis for helger:

 • Smittevern tiltak lik tidligere. Endring i Corona restriksjoner fra 7.12. med virkning for helgene utover. Start lørdag 12.desember. Årskortkunder gis adgang til å bruke Bjørkebadet kl.11-17 som er normal åpningstid for lørdager og søndager.
 • Klippekorteiere kan dessverre ikke benytte svømmehallen i helg.  
 • Det selges ikke enkeltbilletter. Månedskort kan selges i desember, men bruk gyldig først fra lørdag 2.januar.
 • Det er frivillig besøksregistrering på utlagte lister lik nåværende prosedyre.  
 • Generelt vedtak: Det tegnes ikke nye årskort abonnement for personer tilhørende andre kommuner. Det selges ikke månedskort til personer fra andre kommuner.

Helger fra og med 02.januar:

 • Åpent kun for årskort- og månedskortkunder kl 11.00 – 17.00.
 • Månedskort selges fra og med januar 2021, men foreløpig kun til innbyggere i Aurskog-Høland kommune. Med månedskort har du tilgang til Bjørkebadet alle dager inkludert helgene etter nyttår.
 • Klippekorteiere kan desverre ikke benytte svømmehallen i helgene inntil videre.
 • Det selges ikke enkeltbilletter i helgene.
 • Barn under 12 år med årskort har kun tilgang til Bjørkebadet i helgene med voksne årskortholdere.

Romjul 2020:

 • Bjørkebadet er åpent 27.12 – 30.12.
 • Vedtaket berører kun søndag 27.12 (4.juledag) og helgebestemmelsen med kun årskortmedlemmer gjelder bare denne dagen. Åpent 11.00 – 17.00
 • 28. -30. desember kan alle bade. Åpent kl 11.00 – 17.00. Alle billetter gjelder, men vi selger ikke nye årskort til gjester utenfor Aurskog-Høland kommune.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 10.12.2020