PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpner for kamper og arrangementer i barne- og ungdomsidrett

Fra 1. august åpnes det også for kamper og arrangementer i barne- og ungdomsidretten. Smittevernveileder finner du her.

Unntak fra avstandskravet

Fra 1. august gjelder unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid. Beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.  

Det stilles krav om at tiltakene i smittevernveilederen følges. Det betyr blant annet at det må legges til rette for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum, og at antallet til stede samlet begrenses til 200, inkludert publikum og deltakere.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.08.2020