PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tirsdag er det åpent møte om ny jernbane Oslo – Stockholm

Ordfører Gudbrand Kvaal inviterer til åpent møte om ny jernbane mellom Oslo og Stockholm tirsdag 11. oktober 2022 klokka 18.30-21.30 på Kulturarena Bjørkelangen. Dersom du ikke har mulighet til å komme kan du se møtet live.

De som ikke har anledning til å komme til KulturArena, kan se møtet her: https://player.vimeo.com/video/755020091?h=6157c3768b

Ordfører Gudbrand Kvaal skal være møteleder under det åpne møtet. 

Kommunedirektør Inger Hegna starter med å fortelle om kommunens administrative arbeid med prosjektet under overskriften Aurskog-Høland og ny jernbane Oslo – Stockholm.

Bente Bukholm og André Straith Amundsen, hhv. Prosjektleder og assisterende prosjektleder for mulighetsstudien i Jernbanedirektoratet, skal innlede om innholdet i mulighetsstudien, hvilke muligheter det er for ny jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm og planer for videre arbeid med prosjektet.

Vil ha frem fakta

Konsulentselskapet Steinråd ved Stein Olav Nes og Hans Otto Hauger vil presentere sin analyse om Oslo – Stockholm med stasjon på Bjørkelangen. Analysen kan leses i sin helhet her: Rapport-til-ahkommune juli-2022.pdf.

Styreleder Trygve Tamburstuen i Oslo – Stockholm under tre timer AS vil innlede om arbeidet videre for å realisere ny jernbane med stasjon på Bjørkelangen før det åpnes for spørsmål og diskusjon med deltakere i salen.

– Mitt mål er å gi innbyggere, næringsliv og andre aktører et faktabasert felles diskusjonsgrunnlag slik at vi kan løfte debatten til å handle om muligheter og konsekvenser for Bjørkelangen som sted og Aurskog-Høland som lokalsamfunn. Jeg tror at møtet vil bidra til dette», sier Kvaal.

Bakgrunnen

Stortinget vedtok 23. mars 2021 å be regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å avklare trasévalg og mulig finansieringsmodell for ny jernbane mellom Oslo og Stockholm. Mulighetsstudien skal gi beslutningsgrunnlag for om og eventuelt på hvilken måte et eventuelt videre arbeid for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Stockholm skal gjennomføres. Jernbanedirektoratet fikk i oppdrag å gjennomføre mulighetsstudien. Den finner du her: JBD_Forside_OsloStockholm_V05-01 (jernbanedirektoratet.no)

Parallelt med dette arbeidet har Aurskog-Høland kommune fått utarbeidet en analyse av lokale konsekvenser av ny jernbanetrasé Oslo – Stockholm gjennom Aurskog-Høland med stasjon på Bjørkelangen for regiontog.

Aurskog-Høland kommune ønsker å bidra med informasjon om pågående arbeid om den nye jernbaneforbindelsen.  

Vil du være med på møtet?

Du kan hente ut gratis billetter til arrangementet på hjemmesiden til KulturArena: https://www.ahk-kulturarena.no/kulturprogram/

Møtet vil bli streamet, og du finner sendingen her : https://player.vimeo.com/video/755020091?h=6157c3768b.     

– Alle er hjertelig velkomne på møtet enten de ønsker å delta fysisk eller digitalt, avslutter Kvaal.

Sist endret: 10.10.2022