PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

5.1.21: Nye kommunale koronaregler

Har du fått med deg de nye koronareglene? Alle anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet. Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Denne uken gjorde politikerne en ny vurdering av lokale regler i Aurskog-Høland kommune, for å tilpasse seg de nasjonale endringene. De nye reglene finner du her. Politikerne fikk i tillegg informasjon om smittetall i kommuner, og lokal koronavaksinering. Hele møtet, og alle tiltakene, kan du se her.

Formannskapet fastsatte forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune første gang 30. september i år, og har siden da hatt jevnlig revidering av lokal forskrift. Forrige versjon ble vedtatt 7. desember, og skulle i utgangspunktet vurderes på nytt 18. januar. Dette ble fremskyndet på bakgrunn av de nasjonale endringene, og formannskapet vedtok revidert forskrift 5. januar. Ordfører, kommunedirektør og politisk sekretær satt på rådhuset, mens resten av formannskapsmedlemmene deltok digitalt, via Teams. 

– Regjeringen har gjort en del sentrale bestemmelser. Det vil alltid være den strengeste av de lokale eller sentrale forskriftene som gjelder. Det betyr at for å være pedagogisk fornuftige må vi ta ut av forskriftene våre der den sentrale forskrift er strengere, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

Nye regler

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har regjeringen besluttet å sette i verk forsterkede nasjonale smitteverntiltak i to uker fra 4. januar. Reglene gjelder blant annet skoler og utdanning, reiser, besøk hjemme og skjenkeforbud. Denne uken samlet politikerne i kommunen seg til ekstraordinært formannskapsmøte, for å tilpasse den lokale forskriften til de nye nasjonale retningslinjene. 

Kommunen ble varslet om endringer i forhold til strengere nasjonale forskrifter søndag kveld.

– Vi forsto gjennom anbefalingen og reglene at det var en del strengere tiltak enn det vi hadde i vår forskrift. Gjennom høsten har det vært omvendt, at vi har vært strengere enn de nasjonale forskriftene. Da ble det veldig misvisende, så det vi har forsøkt nå er å beholde de vi mener ikke berøres av regjeringen har lagt opp til, og fjernet andre. Hele profilen på det regjeringen nå gjør er en sosial nedstengning, og de forsøker å ikke ramme arbeidslivet og næringslivet mer enn absolutt nødvendig, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Kommunedirektøren gjennomgikk endringene paragraf for paragraf. Se hennes redegjørelse her. De lokale koronareglene gjelder blant annet munnbind, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og arrangementer.

Smittetall og vaksinering

Politikerne fikk i tillegg en orientering om smittetall og koronavaksinering i kommunen. Hele redegjørelsen kan du se her. Velg «Orienteringer» i sakslisten til høyre. Tall fra vår kommune er et smittetall på 94 smittede siste 14 dager per 100.000 innbyggere. For landet som helhet er dette tallet 114, for Viken fylke tilsvarende 174. Vi har med andre ord et relativt lavt smittetrykk. Smitten i vår kommune siste to uker har stort sett skjedd i private hjem. 

– Vår kommune har hatt og har et veldig lavt smittetrykk både i forhold til regionen totalt sett og nærliggende kommuner. Vi fikk en liten oppblomstring gjennom julen, men det har roet seg og kommunelegen er veldig tydelig på at de positive smittede vi har hatt gjennom julen er knyttet til private sammenkomster, sier Hegna.

Kommunedirektøren orienterte i tillegg om kommunens plan for koronavaksinering. Se hele orienteringen her. 

– Onsdag 6.1.21 ankommer de første dosene med koronavaksine til Aurskog-Høland. I første omgang vil pasienter i sykehjem og beboere i omsorgs- og trygdeboliger få vaksine. Sykehjemstjenesten og tjenester til hjemmeboende er klare for å vaksinere de eldste innbyggerne med de dosene som kommer, sier Hegna.

Den første vaksinedosen i Aurskog-Høland kommune ble satt torsdag 7. januar.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.01.2021