PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

275.000 kroner til utvikling av Bjørkelangen stasjonspark

Aurskog-Høland kommune har etter søknad fått innvilget statlig støtte på 275.000 kroner til videre utvikling av Stasjonsparken på Bjørkelangen. Nå blir det bålplass og fiskeplasser med gapahuker og benker.

– Vi er selvsagt glade for alle midler til utvikling av fellesområder. Det er god folkehelse i slike prosjekter og de bidrar til forebygging av helseplager, både fysiske og psykiske. Vi ser viktigheten av gode tilbud som er tilgjengelige for alle, spesielt nå i pandemien. Dette tiltaket støtter også godt om kommunens hovedsatsningsområder, sier Jahn Arvid Svendsen som er enhetsleder for enhet eiendom.  

Enkelt friluftsliv for alle  

Målet er å gjøre området tilgjengelig og attraktivt for enkelt friluftsliv. Fra før er det etablert en lekeplass der, og i 2019 ble det bygget en treningspark ved siden av. Det er nå planlagt rydding av vegetasjon, etablering av adkomstveier og stisystem i området.  

Langs stien finner du allerede nå Livsløpstreet, hvor det legges til rette for yrende dyreliv med insekthoteller og fuglekasse. 2­­–3 fiskeplasser skal etableres, og tillegg skal det komme enkle gapahuker på fiskeplassene. Minst en fiskeplass skal være egnet for rullestolbrukere.  

– Det er planlagt større gapahuk ved en sentral bålplass i området. Bord og benker skal plasseres ut på egnede steder. Det skal legges til rette for barns kreative behov og mestringsfølelse i enkel hyttebygging. Arbeidet ble påbegynt i fjor høst og startet opp igjen forrige uke, sier Svendsen.

Saken fortsetter etter bildene.

IMG_5478.jpg

Livsløpstreet: I dette fine treet legges det til rette for yrende dyreliv. Kjelle VGS står bak insektshotell og fuglekasse.

_MG_5531.jpg

_MG_5520.jpg

God adkomst  

En sti langs elva og tverrforbindelser til fiskeplasser vil gjøre området lettere tilgjengelig og mer innbydende.

– Det legges grus på stiene som vil gi god fremkommelighet for rullestoler og barnevogner. Målet er å asfaltere den gamle Tertittlinja, som tidligere var jernbanetrasé, slik at vi får en gangvei gjennom området, forteller Svendsen.  

Naturbruk-elever ved Kjelle videregående skole hjelper til med grusing av stier og rydding av vegetasjon.

– De får selvfølgelig lønn for arbeidet, og god arbeidserfaring under fagutdanningen, sier Svendsen.

Startet prosjektet i 2019  

Før Aurskog-Høland kommune kjøpte området var det Næringsforeningen og Bjørkelangen vel som startet utviklingen av området. Velet søkte og fikk bevilget penger til lekeplass og treningspark.  

Området rundt stasjonen er et statlig sikret friluftsområde. Det ligger en forvaltningsplan til grunn for søknad og innvilgelse. Forvaltningsplanen revideres fortløpende og danner grunnlag for eventuell statlig støtte. Planperioden er fra 2019–2024.

IMG_5473.jpg

Fiskeplasser: Her skal det ryddes og settes opp benker og gapahuker. Området gjøres innbydende for fisking. 

IMG_5485b.jpg

Rydding: Kjelle VGS er i gang med å rydde vegetasjon.

IMG_5470.jpg

IMG_5465.jpg

Grusbelagte stier: Her har grusen begynt å komme på plass. Innover denne stien vil du finne fiskeplasser, bålplass, livsløpstreet og hyttebyggingsområde for barn.

IMG_5480.jpg

Stier: Etterhvert kan du gå deg en tur på nye stier og nyte friluftsområdet.

_MG_5525b.jpg

Grønne plener

Disse områdene skal ryddes og bli til fine, grønne plener hvor man kan oppholde seg og barna kan leke:

IMG_5488.jpg

IMG_5496.jpg

Dette skal skje:

  • rydding av kratt og vegetasjon (flises opp og gjenbrukes i stisystemet)
  • etablering av sti med stabil masse (veiduk, pukk og toppdekke)
  • etablering av 2­–3 fiskeplasser med enkel gapahuk, minst en fiskeplass skal være tilrettelagt for rullestolbrukere
  • etablering av sentral bålplass med gapahuk
  • etablering av sitteplasser (bord med sittebenk)
  • fast dekke på tidligere jenbanetrase (asfaltering)

Klikk på bildet for å se PDF med kart og tiltaksplan over området:

Plan for uteområde sør_stasjonsparken bjørkelangen.jpg

Les om forvaltning av statlig sikra friluftsområder her.

Forfatter: Connie Iren Brenna

Sist endret: 05.05.2021