PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

15.3.2021: Nye kommunale koronaregler

Fra mandag 15. mars klokken 12 gjelder nye koronaregler for Aurskog-Høland kommune. De nye reglene gjelder blant annet plikt til munnbind, skjenkestopp og stenging av virksomheter. Alle reglene finner du her.

Mandag 15. mars vedtok Aurskog-Høland kommune nye kommunale koronaregler i formannskapet. Reglene trer i kraft 15. mars klokken 12.00. Der nasjonale anbefalinger og regler er strengere, skal de nasjonale følges. Tiltakene gjelder inntil videre.

– Kommunen opplever i likhet med nabokommunen våre en økende smittetrend, og vi ser at det er behov for å foreta innskjerpelser i tiltaksnivået i gjeldene lokale forskrift. Det muterte viruset gjør at reglene om avstand og bruk av munnbind er enda viktigere enn før, sier kommunedirektør Inger Hegna. 

Dette er de kommunale tiltakene

Covid19-forskriftens kapittel 5B gjelder for Aurskog-Høland kommune. Anbefalinger og mer utfyllende informasjon om forskriften finner du her.

Det betyr følgende tiltak:

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d) Museer.

e) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f)Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Tros- og livssynshus kan holde åpent. På annet arrangement enn begravelse eller bisettelse kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

Merknad: Når det gjelder stengning av treningssentre så er bakgrunnen for å stenge treningssentre at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.

Følgende virksomheter og steder kan holde åpent:

  • Butikker og kjøpesentre
  • Serveringssteder. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
  • Bibliotek
  • Tros- og livssynshus. På annet arrangement enn begravelse eller bisettelse kan det innendørs ikke være mer enn 10 personer til stede, eller 20 personer hvor alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. I begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Mer utfyllende informasjon og anbefalinger til forskriften finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.03.2021