PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Valg 2023

Her finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Valgdagen er 11. september 2023. I vår kommune kan du også stemme søndag 10. september.


Valgurne

Det eneste du trenger for å stemme er legitimasjon.

På denne siden kommer informasjon om valget, valglokaler, når og hvor du kan forhåndsstemme.

Mer informasjon om valget finner du på valg.no.

Stemmerett og manntall

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge seinest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste åra før valgdagen.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som busett i den 30. juni 2023.
Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Valglokaler og åpningstider

Forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september

Den ordinære forhåndsstemmingen foregår på rådhuset på Bjørkelangen, Løken senter, Aurskog senter, servicehuset ved Søndre Høland kirke, Joker Rømskog og på Joker Setskog.

Rådhuset på Bjørkelangen: åpningstid kl. 10.00-15.00 i tillegg vil det være kveldsåpent til kl. 20.00 den 30. og 31. august og 5. og 6. september.

Pop-up på servicehuset ved Søndre Høland kirke: 28. og 29. august kl. 10.00-20.00

Pop-up Løken senter:  30. og 31. august kl. 10.00-20.00

Pop-up Aurskog senter: 1. og 4. september kl. 10.00-20.00

Pop-up Joker Rømskog: 5. september kl. 11.00-20.00

Pop-up Joker Setskog: 6. september kl. 11.00-20.00

 

Valgdagene 10. og 11. september

På valgdagene kan du stemme på 7 ulike valglokaler. Alle valglokalene er åpne søndag 10. september kl. 16.00-20.00 og mandag 11. september kl. 10.00-21.00

 

Andre typer stemmegivning

I tillegg til ordinær stemmegivning i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene, gjennomføres det tidligstemmegivning, stemmegivning ved kommunens institusjoner og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming).

Tidligstemmegivning

Velgere som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene kan tidligstemme på innbyggertorget i perioden 3. juli til 9. august kl. 10.00-14.00.

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)

Dersom du ikke kan komme deg til et ordinært valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med kommunen slik at du kan få stemt hjemme hos deg selv. Hjemmestemming vil foregå etter avtale i uke 35 og 36. Ta kontakt med kommunen på telefon 63 85 25 00 eller send epost til postmottak@ahk.no

Valglister for Aurskog-Høland kommune

Offisielle valglister

Her kan du se de offisielle valglistene i Aurskog-Høland kommune. 

Lenke Rødt - valgliste

Lenke Senterpartiet - valgliste

Lenke Fremskrittspartiet - valgliste

Lenke Arbeiderpartiet - valgliste

Lenke Høyre - valgliste

Lenke Miljøpartiet De Grønne - valgliste

Lenke Kristelig Folkeparti - valgliste

Lenke Venstre - valgliste

Lenke SV - Sosialistisk Venstreparti - valgliste

Nyheter om valget

Nyheter om valget kommer her. 

Aurskog-Høland kommune - Pop up-valg på Rømskog tirsdag (ahk.no)

Film fra ungdomsrådet https://www.facebook.com/ahkommune/videos/3498289717102589

Aurskog-Høland kommune - Pop-up valg et sted nær deg (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Podkast: Hvorfor skal du bruke stemmeretten din? (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Podkast: Hva har lokalpolitikerne fått til i denne perioden? (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Pop-up valg et sted nær deg (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Nå kan du forhåndsstemme! (ahk.no)

På torsdag starter forhåndsstemmegivningen Valg 2023 (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Podkast: Hvordan er det å være folkevalgt i Aurskog-Høland? (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Valg 2023 - mottatte listeforslag (ahk.no)

 

Spørsmål?

Ta kontakt med valget@ahk.no

Sist endret: 05.09.2023