PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Starte barnehage

Barnehagene spiller en viktig rolle i kommune. 

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud.

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang.

Kommunen skal allerede i etableringsfasen sørge for at barnehagelovens krav blir fulgt og at det legges opp til forsvarlig drift. 

Veiledning for godkjenning av barnehager:

Barnehageloven

Sist endret: 17.12.2019