PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skogbruksplaner

Det er satt i gang et stort prosjekt for å lage nye skogbruksplaner i (gamle) Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Planene vil være ferdige sommeren 2021.

Skogbruksplanen er et nyttig verktøy for deg som skogeier. Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogeiendommen og er et viktig beslutningsgrunnlag som får fram verdiene i skogen din. Den gjør det enklere for deg som skogeier å kjøpe inn tjenester slik som hogst, tynning, ungskogpleie, planting med mer.

Skogbruksplanen gir deg oppdatert miljødokumentasjon som er nødvendig for å kunne selge tømmer.

Bestilling av skogbruksplan

Skogbruksplanen må den enkelte skogeier selv bestille. Glommen-Mjøsen skog er leverandør av nye skogbruksplaner og på Glommen-Mjøsen skog sine hjemmesider kan man gå inn og bestille skogbruksplan.

Tilskudd til skogbruksplan

Det gis 40 % tilskudd til skogbruksplanen og dette må alle skogeiere selv søke om. Dette kan du veldig enkelt gjøre på nett. Gjør følgende:

1) Gå til nettsiden www.skogfond.no

2) Trykk på «Direkte til innlogging»

3) Logg inn på samme måte som du gjør til nettbanken

4) På din side trykker du på boksen «Skogbruksplan» nederst til venstre på sida

5) Her bekrefter du at du søker om tilskudd

Alternativt kan søknadsskjema "LDIR-927 Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering" fylles ut på papir og sendes sammen med bestillingen til Glommen-Mjøsen Skog eller sendes til kommunen

Fremdriftsplan

Høst 2019. Glommen-Mjøsen skog valgt som leverandør av nye skogbruksplaner for Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

27. januar 2020. Kl. 19.00. Informasjonsmøte, Rådhuset, kommunestyresalen 

29. januar 2020. kl.19.00 Informasjonmøte, Bråte skole Kultursalen (Møtet ble flyttet til denne datoen pga. møtekollisjon)

10. februar 2020. Bestillingsfrist skogbruksplan

Sommer/høst 2020. Feltarbeid 

1. juli 2020. Frist for leveranse av skogbruksplaner

Takstutvalget

Formålet med taksten er å gi skogeierne i Sørum, Fet og Aurskog-Høland et verktøy til forvaltning av sine skogarealer, herunder grunnlag for å foreta valg og prioriteringer.


Prosessen er organisert gjennom et takstutvalg bestående av:


Styringsgruppe:
- Morten Haugerud – skogeier Aurskog-Høland, Viken Skog, leder av utvalget
- Atle Killingmo – skogeier Fet, Viken Skog
- Herbjørn Kongtorp Bøen – skogeier Aurskog-Høland, Glommen Skog
- Håvard Thoreid – skogeier Sørum, Viken Skog
- Kjetil Simonsen – skogeier Aurskog-Høland, Norskog

Rådgivere:
- Jørn Daltorp- skogbruksleder Glommen-Mjøsen skog
- Knut Waaler – skogbruksleder Viken Skog
- Yngve Holth – Norskog
- Eli Tangen Eggum – Lillestrøm kommune (tidl. Sørum)
- Jon Arne Kongtorp – Lillestrøm kommune (tidl. Fet), sekretær for utvalget
- Stian Sandbekkbråten – Aurskog-Høland kommune
- Erik E. Foss – Fylkesmannen i Oslo og Viken
- Jon Anders Anmarkrud– Fylkesmannen i Oslo og Viken

 

Mer informasjon om produkter, priser, digitale løsninger m.m. kan leses på Glommen-Mjøsen Skog sine hjemmesider.

 

Sist endret: 02.03.2020