PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få utstedt et ledsagerbevis.  Beviset utstedes til deg.

Kriterier og vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Søknad

Husk å sende inn passfoto av innehaveren av ledsagerbeviset.

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 

Søknadsskjema

Søknad om ledersagerbevis finner du her:

ID-porten

 

Kontakt (og send passfoto til):

Kirsti Hagen

Tildelingskontoret

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Telefon 63 85 25 85

E-post: kirsti.hagen@ahk.no

Sist endret: 02.03.2021