PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trafikksituasjonen ved Bjørkelangen skole

Vi ser at det hersker en viss forvirring rundt trafikksituasjonen ved Bjørkelangen skole, derfor ønsker vi å komme med noen enkle retningslinjer for hvordan vi mener dette bør løses, utelukkende med fokus på trafikksikkerhet for barna.

Definisjoner:

 • Parkering: En bil er pr definisjon parkert i det sjåføren forlater førersetet.
 • Stans: Korte stans for av- og påstigning.
 • Kiss and ride sone: En sone der man IKKE parkerer bilen, kun stanser.
 • Kjørebane: Hele strekningen fra riksveien, rundt parkeringsplassen (vei ved kiss and ride og bussoppstillingsplass) er definert som en kjørebane. Der stanser man aldri bilen på venstre side av veien, og man parkere aldri bilen i en veibane. Veien har enveiskjøring med innkjøring nord og utkjøring syd.

Kirkeveien: Krysset Kirkeveien og gangstien er det mest trafikkfarlige punktet i nærområdet til skolen, derfor ønsker vi minst mulig trafikk i den veien.

 • Her er det kun innkjøring for følgende grupper:
  • Handicap hele skoledagen
  • SFO levering 0700-0815
  • SFO henting fra 1500
  • Varelevering og driftsteknikk hele dagen.


Kiss and ride:

 • Kjør så langt frem mot skiltet «bussoppstillingsplass» som mulig.
 • Ingen må forlate bilen på venstre side (gjelder også sjåføren), da man entrer en veibane på venstre side, med mye trafikk av både biler og busser.
 • Skal sjåføren forlate bilen, for eksempel for å ta ut noe av bagasjerommet, hjelpe barnet ut av bilen osv, må de bruke parkeringsplassen.
 • Bruk av kiss and ride skal kun skje i sona mellom skiltene «kiss and ride» og «bussoppstillingsplass».
 • Det må ikke stanses på venstre side av kjørebanen, dette er til hinder for busser og til hinder for sikten mot fotgjengerovergangen.


Parkeringsplass:

 • Så langt det lar seg gjøre, finn en ledig parkeringsplass og parker bilen der.
 • Er parkeringsplassene fulle – kjør så langt frem som mulig og stans/parker til høyre i kjørebanen, slik at trafikken ut kan passere på venstre side.
 • Når barn (og voksne) går til og fra parkeringsplassen SKAL de gå via fotgjengerfeltet som går fra midten av parkeringsplassene mot fotballbanene. De skal ikke gå tvers over kjørebanen fra riksveien mot kiss and ride sonen, her er det uoversiktlig og mye trafikk.
 • Husk at det er forbudt å parkere biler inntil 5 meter FØR en fotgjengerovergang – dette for å opprettholde god sikt for både gående og kjørende.


Utkjøring:

 • Hele parkeringsplassen er en enveiskjøring, fra innkjøring nord til utkjøring syd.
 •  Det betyr at man ved utkjøring skal stille seg slik:
  • Mot Bjørkelangen: Til venstre i utkjøringen
  • Mot «Nyveien»(rett frem): I midten av utkjøringen
  • Mot Løken: Til høyre i utkjøringen

Hvis vi alle følger disse retningslinjene, tar det med ro og viser hensyn, tror vi at trafikksituasjonen vil oppleves trygg for alle ved Bjørkelangen skole.


Buss:

 • Kun de som har rett på buss skal bruke buss – øvrige må gå, sykle eller bli kjørt (vi oppfordrer til å gå eller sykle).

Sist endret: 28.09.2020