PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For barn 0 - 5 år

Helsestasjonen er et gratis tilbud til alle barn i alderen 0–5 år og deres foreldre, som bor i kommunen. Vi ønsker barn, mor og far velkommen til helsestasjonen.

NB! 

Vi gjør oppmerksom på at helsesykepleierne og jordmødrene skal delta i vaksineringen mot koronaviruset. Dette kan påvirke avtaler på helsestasjonen!

 

Kontaktinformasjon

Jordmor, helsestasjon og skolehelsetjenesten

Telefonnummer: 63 85 26 92 

Telefontider: hverdager kl. 08.15 – 14.30 (tirsdager 9-11)

E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no 

 

Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt tlf 63 86 22 44 eller 116 117.

For fødende, ta kontakt med Ahus, tlf 67 96 06 00.

Barnevernvakten tlf 64 99 32 70 eller 116 111

Endrede rutiner i forbindelse med koronautbrudd

Helsestasjonen: 

 • Hjemmebesøk gjennomføres på helsestasjonen, hvis annet ikke er avtalt.
 • Det er kun barnet med 1 forelder som kan komme på helsestasjonen hvis annet ikke er avtalt.
 • Helsestasjonen vil ta kontakt pr telefon i forkant av alle konsultasjoner for å avtale tid og sted for oppmøte på helsestasjonen.
 • Helsesykepleierne og jordmødrene deltar i vaksineringen mot koronaviruset. Dette kan dessverre medføre avlysning av timer på kort varsel
 • «Åpen helsestasjon» er stengt inntil videre

Har dere spørsmål, ønsker veiledning osv utover ordinære konsultasjoner, kan dere ringe helsestasjonen på telefon 63 85 26 92 fra klokken 08.15 til klokken 14.30

Helsestasjonens formål

Helsestasjonen skal i samarbeid med foreldrene følge barns fysiske, psykiske og sosiale helse og utvikling.

Helsestasjonen skal fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Helsestasjon tilbyr: 
 • Foreldreveiledning
 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Gruppesammenkomster
 • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksineprogram
 • Samarbeid med blant annet barnehage, psykisk helse-barn og unge, fastleger, psykiatrisk helse og avhengighet, voksne, PPT, barnevern og spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov
 • Prematurgrupper (ved behov)
 • Åpen helsestasjon

Helsestasjonen samarbeider med og henviser til andre instanser ved behov.

Helsestasjonen på Facebook

Brosjyrer:

 

 

Nyttige lenker

Ammehjelpen

Voksne for barn

Godt Samliv

Folkehelseinstituttet

Apotek

Helsedirektoratet

Matportalen

Giftinformasjon

Trygg Trafikk

 

Aurskog-Høland helsestasjon

Helsehuset, 2. etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 26 92

E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

Sist endret: 22.01.2021