PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre ansatte og hva vi tilbyr

Pedagogisk utviklingstjeneste er et fagmiljø med PP-rådgivere, logoped og ungdomslos. Vi er en støttetjeneste for barn/elever, foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Se mer om våre tjenester nedenfor.

Hvem jobber i PUT og hva gjør de?

Ledelse

Leder for pedagogisk utviklingstjeneste

Anne-Gry Enger

Tlf 92 26 68 61

anne.gry.enger@ahk.no

 

Sekretær

Unn Quist

Tlf 63 85 27 59

Unn.quist@ahk.no

Fagområder

Logoped 

Adriana Sandbekkbråten

Tlf 91 53 06 23

Adriana.sandbekkbraten@ahk.no

 

Ungdomslos

Ingvill Iselin Sørlie

Tlf 48 10 25 77

ingvill.iselin.sorlie@ahk.no

 
PP-rådgivere

Anne Grøv

Tlf 45 97 42 08

anne.grov@ahk.no

 

Elisabeth Eilertsen

Tlf 47 68 32 77

elisabeth.eilertsen@ahk.no

 

Njål Arne Utgård

Tlf 96 94 58 50

utgnj@ahk.no

 

Cecilie Isachsen Færder

Tlf 96 94 82 86

cecilie.isachsen.farder@ahk.no

 

Reidun Kristine Johnsen

Tlf 96 94 37 19

reidun.kristine.johnsen@ahk.no

 

Thea Paulsen

Tlf 45 97 58 18

thea.paulsen@ahk.no

 

Vegard Andrê Amundsen

Tlf 96 94 54 56

vegard.andre.amundsen@ahk.no

 

Generell kontaktinformasjon

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Søk etter ansatte

Våre tjenester
 • Sakkyndig arbeid, utredning og testing
 • Opplæring i utredning/tester brukt i barnehage og skole
 • Kompetanseheving i forhold til diagnoser og vansker
 • Kompetanseheving i forhold til psykososiale vansker og spesialpedagogikk
 • Veiledning i bruk av IKT-støtteverktøy i skolen (Lingdys, Lingright, Textpilot etc)
 • Systematisering og oppfølging av elever med vansker i skolen og barnehage
 • Være en pådriver mot skole/barnehage knyttet til ny evidensbasert kunnskap om læringsfremmende metoder og tiltak
 • Systemisk veiledningsarbeid i barnehage og skole, eks videoveiledning, klasseledelse, problematferd mm.
 • Opplæring i bruk av ulike metoder og program for å avhjelpe faglige og sosiale utfordringer
 • Veiledning i forhold til regelverk rundt spesialundervisning og spesialpedagogikk
 • Oppfølging av barn/elever med sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • Viderehenvisning til spesialisthelsetjeneste
 • Bistå ved henvendelser knyttet til spesialundervisning, fritak fra karakter, dysleksiattest etc.
 • Veiledning til barnehage/skoleansatte
 • Bidra med analysekompetanse og bruk av analyseverktøy rettet mot skole og barnehage
 • Følge opp ungdom i alderen 13-19 år som har, eller som er i ferd med å utvikle et alvorlig skolefravær  

I dette ligger det mye systemrettet arbeid. Dette definerer vi slik:  

Arbeid rettet mot systemer, strukturer, rutiner etc. som kan hjelpe både individuelt og kollektivt, og tiltak som kan hjelpe flere enn ett enkelt individ om gangen.  

I vårt systemrettede arbeid skal målet alltid være økt kvalitet på læringsarbeidet.

Forfatter: Unn Quist

Sist endret: 04.03.2022