PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Henvisning og kontakt

Foresatte kan kontakte PP-Tjenesten ved å ringe sentralbordet og be om å bli satt over til en ansatt i PP-Tjenesten.

Det kan i perioder være vanskelig å få tak i ansatte på telefonen da vi er mye ute i barnehager og skoler. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt på e-post, gjerne anonymt og uten sensitiv informasjon:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Søk etter ansatte

Skjemaer

For å henvise må du fylle ut et henvisningsskjema. Barnehage og skole kan ikke henvise til PPT uten at foreldrene har gitt sitt samtykke. Foreldre og ungdom over 15 år kan selv ta kontakt med PPT. Henvisningskjemaet nedenfor kan benyttes av foreldre og ungdom over 15 år, men vi anbefaler at man tar kontakt med barnehage/skole og henviser sammen med dem.

Er du ansatt i skole må du ta kontakt med skolens ledelse dersom du lurer på om det er aktuelt med henvisning til PPT. 

Er du ansatt i barnehage må du ta kontakt med styrer i barnehagen. Barnehageskjema finner du nedenfor (Førtilmeldingsskjema lenger ned på denne siden.)

Henvisningsskjema til bruk for barnehage og foreldre/elever over 15 år:

Henvisningsskjema PPT.png

Husk også erklæring om samtykke og fritak for taushetsplikt:

Fritak for taushetsplikt.png

Pedagogisk rapport som skal fylles ut av barnehagen ved henvisning, finner du her.

Henvisning til PPT av enkeltbarn/enkeltelever

Henvendelser med ønske om at det skal gjøres en sakkyndig vurdering kalles henvisning. Barnehage/skole og foreldre kan henvise til PPT. I tillegg kan barn som har fylt 15 år selv henvise til PPT. I forkant av en henvisning skal skole og/eller barnehage drøfte saken i et tverrfaglig møte eller PP-møte.

Henvisning til PPT i forhold til klassemiljø og skoleutvikling

Barnehager og skoler kan henvise barnehagegrupper og skolegrupper, dette må drøftes med leder av PPT i forkant av henvisning.

Frister

Det er ingen fast henvisningsfrist, du kan henvise gjennom hele året.

Førtilmelding

PPT i Aurskog-Høland kommune arbeider for tidlig innsats og lav terskel for kontakt med alle barnehager i kommunen. Dette er en ordning kalt førtilmelding. I forkant av en førtilmeldingsfase vil barnehagen arbeide med tiltak i samarbeid med spesialpedagogen som er tilknyttet barnehagen. Om bekymringen til barnehagen vedvarer, kontaktes PPT gjennom en anonym telefon. I denne samtalen vil PPT veilede i forhold til tiltak som kan settes inn eller om man bør sende en førtilmelding.

Dersom det er aktuelt med førtilmelding går barnehagen gjennom førtilmeldingsskjemaet med foresatte.  

Når PPT mottar en førtilmelding, vil videre oppfølging vurderes i den enkelte sak. PPT kan observere, veilede og samtale med barnehage, spesialpedagog og foresatte, samt foreta enkle kartlegginger for å evaluere og sette inn tiltak knyttet mot spesifikke vansker.  

Om det er behov for spesialpedagogisk hjelp eller en bredere kartlegging, sendes det en henvisning til PPT. Dette blir gjort i samarbeid mellom PPT, barnehage og foresatte.   Ta kontakt med barnehagen ved spørsmål knyttet til førtilmeldingsordningen, eller om man er bekymret for et barn.

Førtilmeldingsskjema - til bruk for barnehagene

Sist endret: 03.08.2022