PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksinering: Oppfriskningsdose høsten 2023

En ny og oppdatert oppfriskningsdose med koronavaksine er klar. Folkehelseinstituttet anbefaler samme målgruppe som i fjor høst å ta en oppfriskningsdose. Vaksinen tas på apotekene på Løken, Bjørkelangen og Aurskog.

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig. Time for vaksinering bestilles hos apotekene eller ved å ringe vaksinetelefonen.

Målgrupper

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere.
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe.
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
  • Gravide.

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte. Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av forventet videre smitteutvikling og oppdatert kunnskap foretatt en vurdering av behovet for ytterligere doser koronavaksine til høsten, og har altså anbefalt samme målgrupper som høsten 2022.

Her kan du bestille time

Ditt apotek på Aurskog, Ditt apotek på Løken og Boots apotek på Bjørkelangen tilbyr vaksinering. Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen. Du kan bestille time til vaksinering ved apotekene på følgende måter: 

På vaksinasjonsdagen

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • har testet positivt på hjemmetest har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
  • har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden.

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet.

Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger i Helseboka. 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinasjon må du vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksineres har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. 

Man kan ta influensavaksinen og koronavaksinen samme dag

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 21.09.2023