Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til ungskogpleie

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Kommunen prioriterer å gi tilskudd til ungskogpleie jfr. tiltaksstrategien. Tilskuddsatsen i 2016 er 30 %.

Tilskudd til ungskogpleie blir delt ut fortløpende, etter ”først til mølla” prinsippet, til det blir tomt for midler. Søknader som innkommer etter dette legges på vent til neste år og kan få lavere tilskuddssats dersom tilskuddet må reduseres påfølgende år.

Det  søkes om tilskudd til ungskogpleie gjennom skogfondssystemet etter at arbeidet er gjennomført. Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema: LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur" når du søker om tilskudd eller ønsker refusjon fra ditt skogfond. I veiledningen bakerst i skjemaet kommer det klart fram hvordan skjemaet skal fylles ut.

For mer informasjon kontakt fagansvarlig skogbruk,

Stian Sandbekkbråten, tlf. 63 85 27 44.