Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til ombygging av skogsbilveier

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

Det er mulig å søke om tilskudd til ombygging/opprusting av skogsbilveier. Ombygging vil si at man hever standarden på veiene og omfatter ikke ordinært veivedlikehold.

Søk om tilskudd i god tid før arbeidet er planlagt utført. Søknadsfrist til kommunen er 1 .april. Både Søknad om bygging/ombygging av landbruksvei og Søknad om tilskudd til veibygging med vedlegg må sendes kommunen. Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før arbeidet igangsettes. Byggeplanen bør utarbeides av en profesjonell veiplanlegger.

Det kan gis inntil 55 % tilskudd til broer og 35 % tilskudd til veiprosjekter. I fylkesmannens retningslinjer kan man lese mer om prioriteringer, krav til prosjektene og tilskuddssatser.