Gå til innhold Gå til navigasjon

Står du i manntallet?

Publisert:  

For å kunne stemme ved høstens Stortingsvalg må du stå i manntallet. Nå kan du undersøke om du står i kommunens manntall frem til valgdagen 11. september.

FOTO: Tore Fjeld

 

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Bjørkelangen rådhus, servicekontoret
Aurskog-Høland bibliotek, Bjørkelangen
Høland og Setskog sparebank, avd. Løken
Høland og Setskog sparebank, avd. Hemnes
Joker butikken, Setskog
Aurskog Sparebank, avd. Aurskog

Flyttet

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2017, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Tid og sted for forhåndsstemmegivningen blir kunngjort særskilt.

Klage

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Aurskog-Høland valgstyre, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall skal legges ut til ettersyn hvert valgår.
Samemanntallet ligger ute til ettersyn på Bjørkelangen rådhus, servicekontoret.

Krav om rettinger i sametingets valgmanntall sendes skriftlig til Sametinget. Informasjon finnes på www.sametinget.no