Gå til innhold Gå til navigasjon

Deler av sin erfaring

Publisert:  Av: Marianne Børke

Nettverksmøter er en del av kommunens tilbud til familier som trenger hjelp. Forrige uke var kommunens nettverkskorps med på opplæringen av nye nettverksmøteledere.

Kurset var for nettverksmøteleder i Akershus og kursdeltagerne var fra ulike instanser i A-hus og fra flere kommuner.

Nettverksmøter er et av Aurskog-Høland kommunes tilbud til familier som trenger hjelp og støtte i en vanskelig livssituasjon. Utfordringene kan være veldig forskjellige. Ved å invitere familie, venner og offentlige støttepersoner til å snakke sammen, skaper vi forståelse og finner løsninger sammen som ikke står i noen bok.

Åpen dialog

Åslaug Degnes, Christin Mikkelsen og Ann Sørhaug jobber på ulike områder i kommunen, og er alle utdannet i «åpen dialog» som brukes i nettverksmøtene. Opplæringen av nye nettverksmøteledere skjer i samarbeid mellom distrikthelsetjenesten og kommunene. Tirsdag var nettverkskorpset vårt i Skedsmo for å fortelle om sine erfaringer. For dem var det viktig å få fram barnas stemme, og at barn også er viktig deltagere i nettverksmøter.

Vellykket

– Nettverksmøter er alltid vellykket. Det er så enkelt som å få folk til å snakke sammen. Kursdeltagerne var engasjerte og hadde mange spørsmål, særlig om hvordan Aurskog-Høland kommune får til å jobbe tverrfaglig rundt barn, sier Åslaug Degnes, tverrfaglig rådgiver i kommunen.

Bilde:  Åslaug Degnes, Christin Mikkelsen og Ann Sørhaug var med i opplæringen av nye  nettverksmøteledere i Akershus.

Vil du vite mer om kommunens nettverksmøte ,trykk her.

Vil du vite mer om sammen om barn, trykk her