Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommuneplan 2018-2028

Publisert:  

Aurskog-Høland kommune har igangsatt arbeidet med kommuneplan 2018-2028, samfunns- og arealdel. Fristen for innspill er mandag 27. mars.

KOMMUNEPLAN 2018 – 2028
Fornyet varsel om igangsatt planarbeid

Planarbeidet har tidligere blitt varslet etter pbl. § 11-12.

Vi åpner nå for nye innspill. Fristen er mandag 27. mars 2017.

Det er ikke nødvendig å sende tidligere innspill på nytt.

 

Innspill merkes «Innspill til kommuneplan – samfunns- og arealdel», og sendes til: postmottak@ahk.no eller
Aurskog-Høland kommune, Samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Kommunen vil i løpet av planprosessen arrangere åpne møter.

Planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl. § 5-2.

Kontaktperson: prosjektleder Svein Hoelseth, samfunnsplanlegger, tlf. 63 85 25 00 / 63 85 27 86.