Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd

Publisert:  

Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål danner grunnlag for vurdering av tilskudd.

Lag og foreninger må innhente politiattest for ledere som er i kontakt med barn og unge. Hvis lag og foreninger ikke gjør det, vil de ikke være stønadsberettiget, jf pkt 1.3 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål.

Ved spørsmål, ta kontakt med enhet Tekninske tjenester og kultur på tlf 63 85 25 00 eller e-post: postmottak@ahk.no.

Kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke om kommunalt støtte til drift. Årsberetning og årsregnskap må følge søknaden.

Søknadsskjema for kommunalt tilskudd til lag og foreninger

Søknadsskjema for kommunalt tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist: 1. april.

Arrangement og prosjektstøtte

Organisasjoner, grupper eller freelancere m.fl. som arrangerer konserter, folkefest, utstilling, teater, idrettsarrangement og lignende, som er åpne for publikum, kan søke om kommunalt støtte på 1/3 av total kostnad inntil kr 20.000,-

Søk om støtte til ditt arrangement eller prosjekt.

Søknadsfrist: Hele året.

Foto: Erik Bakke.

Tilskudd til lekeplasser

Organisasjoner eller grupper med eget årsmøte og styre kan søke om tilskudd til opparbeidelse eller rehabilitering av lekeplass. Det kan søkes om tilskudd inntil 50 % av total kostnad. Tilgjenglige midler og antall søkere påvirker tilskuddet.

Søk om tilskudd til din lekeplass her.

Søknadsfrist: 1. april.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Organisasjoner og sammenslutninger kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om midler i to kategorier:

- Ordinære anlegg (1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1.000.000,-) Anlegg for organisert idrett.

- Nærmiljøanlegg (1/2 av godkjent kostnad inntil kr 300.000,-) Utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet tilknyttet bo- eller oppholdsområde.

I forbindelse med søknad om spillemidler vil kommunen gjøre en særskilt vurdering på hvert anlegg i forhold til kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Ved innsendelse av søknad, spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med kommunens idrettskonsulent Eirik Hoel.