Gå til innhold Gå til navigasjon

Forskrift om langtidsopphold på høring

Publisert:  Av: Lasse Furre

Formannskapet har vedtatt å sende forslaget til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig på høring.

Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste i Aurskog-Høland kommune er sendt på høring.

Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017.

Kommunen ønsker synspunkter og innspill på forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste. Høringsinnspillene sendes til postmottak@ahk.no. Merk mailen "høringsinnspill langtidsopphold".

Høringsutkastet kan du finne her.

Høringsfrist er 14. mai 2017.