Gå til innhold Gå til navigasjon

Stort engasjement

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Innbyggerne i begge kommuner engasjerer seg i hva vi skal hete etter sammenslåingen i 2020. 110 personer har kommet med forslag.

Ungdommer på Barne-, ungdoms- og familiedagen på Kurøen bygdetun ble spurt om hva de mener den nye kommunen skal hete, og fellesnevneren er tydelig. Rømskog-ungdommen mener den nye kommunen må hete noe med skog i seg. De har følgende forslag:

  • Skogen kommune
  • Østskog kommune
  • Skauen kommune
  • Skaugene kommune
  • Skog kommune
  • Skogene kommune
  • Skævven kommune

Ungdommenes navneforslag samsvarer med  resten av forslagene vi har fått inn så langt. Av de 55 ulike forslagene som har kommet inn, inneholder nesten 40 av forslagene noe med skog.

Har du forslag på hva vårt nye navn skal bli? Send inn forslag til:

servicekontoret@ahk.no eller til postmottak@romskog.kommune.no

Det kan også leveres på rådhuset eller kommunehuset, eller det kan sendes per post.

Vi må ha forslaget innen 17.september.