Gå til innhold Gå til navigasjon

Elg

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Aurskog-Høland er en stor elgkommune og årlig felles det rundt 330 elg i kommunen. På denne siden finner du lokalt elgstoff.

På disse sidene finner du noe noe informasjon om lokal elgforvalting og på Elgregionråd Øst sine nettsider kan man finne mer informasjon og statistikk om elgbestanden i Aurskog-Høland og nabokommuner. På Hjorteviltregistret kan du finne mye statistikk for sett-elg observasjoner og felt elg i alle landets kommuner og du kan finne fallvilt informasjon, som f.eks. hvor og når elg og rådyr er påkjørt eller funnet dødt.

I Bestandsplan Aurskog-Høland elgvald 2016-18 kan du lese om planlagt avskytning i perioden, avskytningsprofil, tildeling av tilleggsdyr og mye mer.

I følge forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 så skal jeger eller jaktlag som har skadeskutt storvilt gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. I Aurskog-Høland skal man da kontakte kommunes ettersøksmannskaper.

Utvidet jakttid på elg

Akershus fylkeskommuen har fastsatt forskrif om utvidet jakttid på elg i Aurskog-Høland og Nes kommuner. Jakttiden er nå utvidet for perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 23 desember for årene 2014-2016. Ordinær jakttid på elg er f.o.m. 5. oktober t.o.m. 31. oktober.