Gå til innhold Gå til navigasjon

Innsatsteamet

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Visste du at vi har innsatssykepleiere i Aurskog-Høland? De gir viktig trygghet og god utvikling. Hva gjør en innsatssykepleier? De jobber tverrfaglig med kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Gi tidsavgrenset, forsterket innsats i brukers hjem med fokus på hverdagsrehabilitering.

I en kortere periode mottar brukere av tjenesten bistand med særlig fokus på hverdagsrehabilitering. Det vil si at vi jobber for at brukeren skal komme seg tilbake til det funksjonsnivået som brukeren hadde før sykdommen, skaden eller ulykken. Det er en tidsavgrenset og intensiv form for rehabilitering.

Bidra til å sikre "gode og trygge pasientforløp".

Når en bruker kommer hjem fra sykehus- eller sykehjemsopphold kan det være et behov for forsterket bistand/trygghet i en overgangsperiode. En innsatssykepleier kan da bistå med å trygge dette forløpet.

Jobber i hele kommunen

Vi samarbeider tett med hjemmetjenestene i kommunen; Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. Dersom det er sykepleieoppgaver i hjemmetjenestedistriktene bistår vi etter behov.