Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilbud og kontakt

Publisert:  Av: Jan Erik Waagene og Steinar Ottesen

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for voksne innvandrere og tilpasset grunnskoleopplæring for voksne.

Glade studenter ved voksenopplæringen. Foto: Jan Erik Waagene

Tilbud

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Aurskog-Høland og Fet kommune. Inntil 12 timer i uka på dagtid og 6 t/u på kveldstid.

- Introduksjonsprogram for voksne innvandrere i Aurskog-Høland og Fet. Fulltid-helårsprogram

- Tilpasset grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne i vår kommune.

Vi har cirka 150 deltakere/elever (juni 2017). Det er til sammen 6 lærerstillinger og rektor er Jan Erik Waagene.

Godt samarbeid

Voksenopplæringen samarbeider tett med NAV Aurskog-Høland og Fet og med 6 andre voksenopplæringer på Romerike. VoPro (Voksenopplæringene på Romerike) driver rektorsamarbeid og samordner felles kompetanseutvikling for våre voksenopplæringssentra som dekker 12 kommuner i Akershus.

 

Kurs høsten 2017