Gå til innhold Gå til navigasjon

Bjørkelangen SFO

Publisert:  

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

 Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av
skolefritidsordningen. Rektor ved Bjørkelangen skole er øverste leder for virksomheten.

Kontaktinformasjon for Bjørkelangen SFO:

Telefon: 910 04 907 / 67 20 54 33
Fagansvarlig SFO: Telefon: 67 20 54 67.
E-post:silje.martinsen@ahk.no

Adressen vår er:
Bjørkelangen SFO,
Bjørkelangen skole,
1940 Bjørkelangen

Personalet ved SFO:

Fagansvarlig: Silje Martinsen

Gruppekontakt / Fagarbeider: Jane Bernhus, Anita Rønaas og Madeleine Haugen
Barneveiledere: Ingun Fjeld, Stian Bjørn-Larsen, Margaret Sundby, Irene Fagermoen
Liv Anita Thorvaldsen, Elin Mangen og Ann Cathrin Aaserud

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.00 til kl. 08.30 mandag–fredag, samt fra skoleslutt til kl. 17.00 mandag til fredag.

I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl. 07.00–17.00.

SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli.
I tillegg holder vi stengt 5 dager i forbindelse med planlegging.