Gå til innhold Gå til navigasjon

Familieteam

Publisert:  Av: Marianne Børke

Familieteamet i Aurskog-Høland kommune skal være et lett tilgjengelig tilbud hvor familer kan komme for oppfølging. Målet for tilbudet er å forebygge vansker innenfor psykisk helse.

Hvem er familieteamet for?

Tjenesten er for barn og ungdom fra 0-18 år og deres familier og for gravide. Utfordringene kan være forskjellige for eksempel samspillsproblemer, skolevegring, psykiske utfordringer og sorg/kriser. Familien kan selv ta kontakt med familieteamet, eller barnet og familien kan bli henvist av andre, f.eks. helsesøster, barnevernet, barnehagen, skolen eller fastlegen.

Hvordan jobber vi?

  • Vi ønsker å komme tidlig i posisjon til å snu utvikling av vansker ved hjelp av råd, veiledning og endringssamtaler.
  • Etter kontakt eller etter at henvisning er mottatt her, drøftes saken i inntaksmøte. Det blir da avgjort hva slags tilbud som skal gis og det blir avgjort hvem som følger opp. Hvis man ikke får tilbud, får man veiledning om andre tjenester. 
  • Familien blir innkalt til et første møte. Etter dette møtet legges det en plan for videre oppfølging.
  • Vi tilbyr samtaler med enkeltpersoner, med hele familien og har ulike gruppetilbud.
  • Hvis det er behov for langvarig behandling, kan vi henvise videre til spesialisthelsetjenesten i samarbeid med legen.
  • Den som er kontaktperson har ansvar for å følge opp barnet og familien og samarbeide med andre instanser hvis det er aktuelt.

Hvem er vi?

Familieteamet har 2 ansatte med høyskoleutdanning og bred erfaring fra arbeid med barn og unge, samt deres familier.