Gå til innhold Gå til navigasjon

Sammen om barn

Publisert:  

Aurskog-Høland kommune ønsker å bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud som foresatte kan benytte seg av:

Foreldreveiledning 
Kommunen tilbyr kurs til grupper av foreldre der du kan få gode råd, dele erfaringer og bli mer bevisst på dine egne og barnets handlinger, valg og reaksjoner.

Kurs til grupper av foreldre etter samlivsbrudd
Kurset Fortsatt Foreldre for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd – til beste for barna. 

Familieteam
Familieteamet er et lavterskeltilbud til gravide, barn, unge og deres familier som trenger ekstra støtte.

Forsterket helsestasjon
Helsestasjonen og jordmortjenesten samarbeider rundt alle som benytter jordmortjenesten i kommunen. For å kunne gi et best mulig tilbud, har kommunen opprettet et tverrfaglig team som kan tilby oppfølging til familier med sammensatte behov.

Familieoppfølgingsplan
En plan til hjelp i familier det er behov for tverrfaglig samhandling og koordinering av tiltak. 

Nettverksmøter
Kommunen kan hjelpe deg i å invitere ditt nettverk til et møte der en sammen kan finne fram til gode tiltak på noe som oppleves vanskelig og utfordrende for deg eller din familie.

Samarbeid med barn og unges psykiske helsevern (BUP), Ahus
Ahus kommer regelmessig til kommunen for å veilede og samarbeide med kommunens ansatte om barn og unges psykiske helse.

SMIL - samtalegrupper for barn og foreldre
Styrket Mestring I Livet (SMIL) er et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med langvarig sykdom eller alvorlig skade.

Zippys venner
Zippys venner er et undervisningsprogram som har som mål å skape et godt psykososialt miljø og som fremmer barn og unges psykiske helse. Skolene i Aurskog-Høland følger dette programmet for elevene på 1.- 4. trinn.

 

Taushetsplikt
Ansatte i kommunen har taushetsplikt i møte med barn og deres familier. For å komme barnet og familien i møte på en best mulig måte, er det ofte nødvendig at ansatte kan samarbeide på tvers av ulike tjenesteområder. Dette krever samtykke av foresatte.

Kommunens samtykkeskjema finner du i menyen til høyre.